Απαραίτητο για:

  • Την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων.
  • Τον ΑΣΕΠ.
  • Τα μεταπτυχιακά και στις σπουδές των φοιτητών.
  • Την εργασία στο εξωτερικό.
  • Τα επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους.

Το Bulats είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα επίπεδα από το Ελληνικό Δημόσιο αλλά και Διεθνώς (κλικ εδώ για ΑΣΕΠ και δείτε 2ο πιστοποιητικό).